KURV:
0 varer
Total: 0.00 DKK

Tempo 100 i DK

Tempo 100 i DK

 

 

Den 1. Juli 2016 blev det muligt at opnå Tempo 100 godkendelse til påhængskøretøjer i Danmark. Nedenstående regler, vedr. Tempo 100 er udledt af "Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil" (Bek. nr. 458 af 12-05-2016)

Med en dansk Tempo 100 er det tilladt at:

Køre op til 100 km/t på danske motorveje
Køre op til 80 km/t på danske landeveje og motortrafikveje. 

Uden Tempo 100 godkendelse, må køretøjer der trækker et påhængskøretøj aldrig overstige 70 km/t - dog 80 km/t på motorvejen.

Tempo 100 kan opnås til danske registreringspligtige påhængskøretøjer. Ved påhængskøretøj forstås: Campingvogn eller andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil.

Følgende betingelser, (for påhængskøretøjet) skal være opfyldt for at kunne opnå en tempo 100 godkendelse:

  • Påhængskøretøjet skal være udstyret med stiv trækstang
  • Det samlede tilladte akseltryk, må ikke overstige 3500 kg
  • Køretøjet skal være egnet til kørsel med mindst 100 km/t
  • Dækkene må max være 6 år (Dette kan aflæses på dækket, og gælder produktionsdatoen - ikke monteringsdatoen)
  • Dækkenes hastighedsmærkning skal svare til mindst 120 km/t (L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, V, W & Y)

Registrerede påhængskøretøjer kan, hvis ovenstående betingelser er opfyldt, godkendes til Tempo 100 ved syn. Nye køretøjer kan godkendes af forhandleren, uden syn, såfremt køretøjet er nyt og EU type godkendt. Når du køber ny trailer ved Aabybro Camping & Fritid, kan du altså få den godkendt straks.

Det trækkende køretøj
Det samlede vogntog skal være gyldigt til Tempo 100, såfremt man ønsker at benytte Tempo 100 godkendelsen. Det trækkende køretøjs køreklare vægt, er afgørende for om din Tempo 100 godkendelse kan benyttes.

Du finder køretøjets køreklare vægt på din registreringsattest. Er attesten af ældre dato, fremgår den køreklare vægt ikke, men beregnes således: 

For køretøjer med en egenvægt på under 2500 kg: Egenvægt + 125 kg
For køretøjer med en egenvægt på over 2500 kg: Egenvægt + 150 kg

Beregning af det trækkende køretøjs mindste køreklare vægt:

Udstyr på påhængskøretøj og trækkende bil X-værdi for campingvogn X-værdi for andet registreringspligtigt køretøj
Påhængskøretøj uden bremser, med eller uden hydrauliske støddæmpere og med eller uden stabiliseringsordning.

Bil med eller uden stabilitetssystem.
0,3 0,3
Påhængskøretøj med bremser, men uden hydrauliske støddæmpere, og med eller uden stabilisator ordning.

Bil med eller uden stabilitetssystem.
0,3 0,3
Påhængskøretøj med bremser og hydrauliske støddæmpere men uden stabiliseringsanordning.

Bil uden stabilitets system.
0,8 1,1
Påhængskøretøj med bremser, hydrauliske støddæmpere og stabiliseringsanordning.

Bil med eller uden stabilitetssystem.
1,0 1,2
Påhængskøretøj med bremser, hydrauliske støddæmpere og uden stabiliseringsanordning.

Bil med stabilitetssystem.
1,0 1,2


Det trækkende køretøjs mindste køreklare vægt, udregnes ved at dividere påhængskøretøjets samlede tilladte akseltryk (totalvægt) med X-værdien ovenfor.

Eksempel 1:
Campingvogn med bremser og hydrauliske støddæmpere, men UDEN stabilisator (slingrekobling) Campingvognens tilladte totalvægt: 1500 kg

1500/08 = 1875 kg. Bilens køreklare vægt skal altså som minimum være 1875 kg, for at vogntoget lovligt kan anvendes til Tempo 100

Eksempel 2:
Trailer med bremser, hydrauliske støddæmpere og stabiliseringsanordning. Trailerens totalvægt: 750 kg

750/1,2 = 625 kg. Bilens køreklare vægt skal altså som minimum være 625 kg, for at vogntoget lovligt kan anvendes til Tempo 100.


Desuden skal følgende krav til det trækkende køretøj være opfyldt:

 

  • Bilens registrerede, tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg
  • Skal være udstyret med ABS (blokeringsfri) bremse
  • Skal overholde kravene til mindste registrerede køreklare vægt, som angivet ovenfor.

Det er altid dit ansvar at det samlede vogntog, overholder kravene til Tempo 100. Når dit påhængskøretøj godkendes til Tempo 100, er det kun påhængskøretøjet og ikke vogntoget som godkendes.

Opretholdelse og afmelding af Tempo 100
For at opretholde din Tempo 100 godkendelse skal påhængskøretøjet opfylde de tekniske krav. Tempo 100 fornyes desuden ifbm. med periodevis syn af påhængskøretøjet.

Påhængskøretøjets registrerede ejer kan til enhver tid afmelde Tempo 100 godkendelsen i køretøjsregistret. Det er dog en betingelse at Tempo 100 mærket samtidig fjernes. 

Er dit Tempo 100 mærke væsentligt beskadiget, skal det fjernes helt. En synsvirksomhed kan udlevere et erstatningsmærke.

Det er kun tilladt at benytte godkendte Tempo 100 mærker fra trafikstyrelsens godkendte leverandører. Mærket må kun benyttes på Tempo 100 godkendte køretøjer. Ejer eller bruger kan straffes med bøde, hvis mærket anvendes på et ikke godkendt køretøj.